FC 各betov
Str疣ky oddlu mal kopan v 各betov

FC 各betov - SOKOL 各brov 5:1

 | 29.5.2014


Do z疳asu 啼st馼o kola u jsme vstupovali s vdomm, 枡 jsme akutn ohro枡n boji o z當hranu. Vhrou jsme si chtli zvednout sebevdom a hlavn nadlit ten nejlep夬 d疵ek na啼mu kapit疣ovi, kter po z疳ase oslavoval tic疸iny. Z toho dvodu za鐶l z疳as u ve dv hodiny, msto tradi鈩 p疸 odpoledn.
Rozhod竟m byl Johnny a a na kapit疣a, kter na oslavu tr駭oval u den pedem, byli v喨chni stzliv.
V br疣 byl Joe Luke Hart - obrana Kaci Abate, Z疝iv Baresi, Brda Lahm, Pi嗅y - z疝oha Hradec Krej竟, Dudlinho, Pablo Zabaleta a de Jong a v tok si vzal na starost Chos.
Bezglovou sterilitu z疳asu peru喨l Pablo asi po deseti minut當h a protrhl tm svoji steleckou nemohoucnost poslednch z疳as. Nkolik nadjnch ple枴tost na zv啼n n疽koku jsme nevyu枴li a proto udeilo na druh stran. Po opakovan stele se za Lukem rozvlnila s a za竟nalo se zase od nuly. Veden na na喨 stranu strhl tentokr疸 de Jong, kter svm pohybem dlal hostujc obran velik probl駑y. Kousem za plkou pevzal m a dalekonosnou bombou ho uklidil pesn k ty鑛. Par疆n fotbalov moment !!
Host se nehodlali s tmto stavem smit a nkolikr疸 nebezpe鈩 zakon鑛li, ale v枦y byl na spr疱n駑 mst Luke a udr枡l n癩 tsn n疽kok.
Na rozdl dvou branek zvy嗤val Chos po brilantn pr當i Pi嗅yho na brankov 鞦e. Pi嗅y na dvou metrech pedvedl na dvou hr礪ch "poj sem, kam jde" a pedlo枴l lahdkovou pihr疱ku na v疳no, kterou Chos uklidil pumelic pesn pod vko. Prakticky vz疳t se do niku dral Chos, sk疚ajc m si hlavou obhodil kolem vybhnut馼o brank碾e a ten Chos馼o brut疝nm z疚rokem skolil. Chos je ale tvrd chlapk, po p疵 minut當h se zvedl a dokonce pokra鑰val ve he. Tento faul jsme tsn ped pest疱kou petavili ve 鑼vrt gl, spsnm stelcem se po rozehr疣 na kr疸ko stal Z疝iv.
Polo鐶s skon鑛l 4:1.
Druh ple byla z na夬 strany opatrnj夬. Nikam jsme se nehnali, vdouce, 枡 ubhajc 鐶s pracuje pro n疽. Hrozili jsme ov啼m z brejk a tak musela bt hostujc obrana st疝e ve stehu. ネtvrt hodiny ped koncem vrhli host v啼chno do toku a v pti minut當h zazdili 鑼yi lo枡nky po sob. Dal夬mi dvma senza鈩mi z疚roky se prezentoval Luke. Odpovd byla stela Pabla vedle, u druh faul na Chos馼o od brank碾e ( u druh na 鐺rvenou ) a za minutu n疽ledovala nejhez竟 akce z疳asu. De Jong zaadil 鑼verku, ptku, ped plkou si narazil, dostal m zpt a namil si to pmo mezi hostujc obr疣ce. Proklouzl jako ho a mil s疥 na brank碾e. Jestli u mu do嗟o palivo nebo n疥 chtl pedv駸t svoji techniku 疝a "m疥 to na sal疥u", kdo v. Ka枦op疆n msto n疔ezdu nap疝il m z dvan當ti metr pmo do 喨benice a s kamennou tv碾 profesion疝nho pokrov馼o hr礪e zamil na stda鑢u. Tmto n疆hernm momentem odrazil posledn n疳or host, my u z疳as v klidu dohr疝i a radovali jsme se kone鈩 ze zisku t bod.

Pspvek vy啼l ve ネtvrtek 29.5.2014 09:35 v kategorii Ro鈩k 2014 a byl 904x zobrazen.

Koment碾e


Pidejte svj koment碾

Pidej koment碾

Pspvky

Vyhled疱疣

Odkazy

Nej鑼enj夬 pspvky

Posledn pspvky

FC 各betov | Str疣ky oddlu mal kopan v 各betov. (c) Michal Hor疚 2013